TPL_BEEZ5_LOGO

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр. 01/2020 за пополнување на работно место со унапредување

Одлуката за избор на кандидат по интерен оглас бр. 01/2020 за пополнување на работно место со унапредување може да ја видите на следниов линк.


ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2019 За унапредување на 1 (еден) административен службеник во ЈПЕД Струмица-Гас Струмица

Согласно член 48 став 4 од Законот за административни службеници (Службен весник на РМ бр.27/14 , 199/14 , 154/15 , 05/16 , 142/16 и 11/18), како и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас , начинот на поднесување на пријава за унапредување , начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто , како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција и интервјуто како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и 35/18) ЈПЕД Струмица-Гас Струмица објавува:

Повеќе: ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2019 За унапредување на 1 (еден) административен службеник во ЈПЕД...